PIELĘGNACJA PSÓW regulamin Harry Mobil Spa

 • W celu zamówienia i wykonania usługi groomerskiej proszę o kontakt pod nr tel. 797 780 450
 • Przed wykonaniem zabiegu pielęgnacyjnego groomer  może zażądać od właściciela okazania książeczki zdrowia lub paszportu celem potwierdzenia szczepienia psa.
 • Zabiegi groomerskie wykonuję bez podawania psom środków uspokajających
 • Używam profesjonalnego sprzętu oraz profesjonalnych kosmetyków renomowanych firm
 • Dbając o bezpieczeństwo Państwa pupila użyte podczas pielęgnacji narzędzia są każdorazowo poddawane dezynfekcji
 • Przed przystąpieniem do pielęgnacji przeprowadzam wywiad i właściciel psa ma obowiązek poinformować mnie o: alergiach, chorobach serca, chorobach narządu ruchu, padaczce, przebytych niedawno zabiegach, trwającym przeziębieniu, charakterze psa oraz innych znanych okolicznościach mogących wpływać na bezpieczeństwo i samopoczucie psa podczas zabiegu pielęgnacyjnego,
 • Harry Mobil Spa nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku zatajenia przez właściciela istnienia choroby,
 • Psy w podeszłym wieku, chore, bojaźliwe lub nadpobudliwe poddane są  pielęgnacji po wcześniejszym uzgodnieniu i na odpowiedzialność właściciela,
 • Przed wizytą groomera proszę wyprowadzić psa na spacer w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych,
 • Podczas wizyty groomera właściciel może być podczas pielęgnacji,
 • W przypadku psa agresywnego właściciel zobowiązany jest zabezpieczyć psa kagańcem,
 • Zwalczanie insektów podczas pielęgnacji jest obowiązkowe i wykonane na koszt właściciela bez wcześniejszego uzgodnienia,
 • W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia psa podczas zabiegu pielęgnacyjnego, które nastąpiło w wyniku już istniejącej choroby lub choroby, która ujawniła się podczas wizyty groomera, groomer ma prawo w trybie awaryjnym skorzystać z konsultacji lekarza weterynarii współpracującego z Harry Mobil Spa. Koszty niezbędnych zastosowanych czynności  przez lekarza weterynarii ponosi właściciel psa.
 • W razie nieszczęśliwego wypadku podczas usługi, groomer ma prawo w trybie awaryjnym skorzystać z konsultacji lekarza weterynarii współpracującego z Harry Mobil Spa. Koszty niezbędnych zastosowanych przez lekarza weterynarii czynności ponosi Harry Mobil Spa.

Więcej informacji: strzyżenie psów Kraków